ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ และนางกมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธานมูลนิธิฯ และนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นผู้ถวายพานพุ่มเงิน-ทอง นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และนางสังคม เนตรโสภา กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน-ทอง โดยมีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนจำนวนทั้งสิ้น 44 คน จากองค์กรต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์ทงอิลมูโดโลก (ประเทศไทย) ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย และกลุ่มเยาวชนคนต้นแบบ

 

upf20180812.01
upf20180812.02
upf20180812.03
upf20180812.04
upf20180812.05
upf20180812.06
upf20180812.07
upf20180812.08
upf20180812.09
upf20180812.10
upf20180812.11
upf20180812.12
upf20180812.13
upf20180812.14
upf20180812.15
upf20180812.16
upf20180812.17
upf20180812.18
upf20180812.19
upf20180812.20
upf20180812.21
upf20180812.22
upf20180812.23
upf20180812.24
upf20180812.25
upf20180812.26
upf20180812.27
upf20180812.28
upf20180812.29
upf20180812.30
01/30 
start stop bwd fwd