เวทีสนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 14

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) โดยคณะทำงานทูตสันติภาพ ได้กำหนดจัดเวทีสนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 14 : แบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ “ความสุขที่ยั่งยืนของมนุษย์”

วิทยากรบรรยายพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปรับตัวเพื่อให้มนุษย์พบกับความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร

ทั้งนี้จะมีทูตสันติภาพ เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประมาณ 148 คน

 

peace20180803_01
peace20180803_02
peace20180803_03
peace20180803_04
peace20180803_05
peace20180803_06
peace20180803_07
peace20180803_08
peace20180803_09
peace20180803_10
peace20180803_11
peace20180803_12
peace20180803_13
peace20180803_17
peace20180803_18
peace20180803_19
peace20180803_20
peace20180803_21
peace20180803_22
peace20180803_23
peace20180803_24
peace20180803_25
peace20180803_26
peace20180803_27
01/24 
start stop bwd fwd

 

 

ลิ้งวีดีโอ สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 14