Royal Chayalak
royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวาน246
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้361
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2079
mod_vvisit_counterเดือนนี้6231
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7751
mod_vvisit_counterทั้งหมด561073

ออนไลน์ 3

ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20

imageRYS20 (1)
imageRYS20 (10)
imageRYS20 (11)
imageRYS20 (12)
imageRYS20 (13)
imageRYS20 (14)
imageRYS20 (15)
imageRYS20 (16)
imageRYS20 (2)
imageRYS20 (3)
imageRYS20 (4)
imageRYS20 (5)
imageRYS20 (6)
imageRYS20 (7)
imageRYS20 (8)
imageRYS20 (9)
01/16 
start stop bwd fwd

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20” ณ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอสทิงพระ กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายศักดิ์ชัย สัมทับ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา RYS กล่าวรายงานกิจกรรม โดยมี นายชม ยุพยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก นายพึ่ง วิเชียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ นายชรัตน์ รักขาว กำนัน ต.ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประเจียก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีหลวง ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยในโครงการมีเยาวชนจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนท่าอิฐ รวม 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ

รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการฯ มีทั้ง การฟังบรรยาย เช่น “Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม และคุณค่าของครอบครัว” จากผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ การบรรยาย ในหัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมดูแลชุมชนให้มีความสุข”

ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติภาค 9 การเสวนา ในหัวข้อ “กรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุณธรรมของประชาชนนานาศาสนา” โดย พระครูสิริญาณวิมล (อุดม) ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา ศาสนาจารย์คำแหง เต็มพระสิริ ศิยาภิบาลคริสตจักรสงขลา และนายหร่อหมาน เจะพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา โดยมีนายศักดิ์ชัย สัมทับดำเนินรายการเสวนา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการฯ ประกอบไปด้วย การปลูกต้นเข็มบริเวณสวนหย่อมหน้าป้ายโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโค ปรับปรุงและทาสี บริเวณฐานเสาธง พร้อมปลูกต้นเข็ม กิจกรรมทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และทาสีบริเวณด้านหลังอาคารเรียน

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน จากตาลโตนด ของชุมชม ต.ชุมพล การทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก

กิจกรรมเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ จาก วัดพะโคะ วัดพระแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด และมัสยิดบ้านเหนือ และทัศนศึกษา ณ สถาบันทักษิณศึกษาคดี

งานแสดงวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยมีการแสดงกลองยาวของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ การสาธิตทำขนมลา จากกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ และการแสดงวัฒนธรรม จากเยาวชนในโครงการฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะที่ให้ความสะดวกในเรื่องสถานที่ จัดกิจกรรม และคณะวิทยากร ในทุก ๆ ภาคส่วน ร่วมทั้ง ผู้ใหญ่ในชุมชนและทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม