Royal Chayalak
royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้113
mod_vvisit_counterเมื่อวาน246
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้359
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2079
mod_vvisit_counterเดือนนี้6229
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7751
mod_vvisit_counterทั้งหมด561071

ออนไลน์ 4

baner-RYS
      
 

ความเป็นมาของโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS)


ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ Religious Youth Service หรือ RYS เกิดขึ้นจากความพยายาม และริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนนานาศาสนาจากหลายประเทศทั่วโลก ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตประเพณีของศาสนาอื่น ๆ ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา อันเป็นพื้นฐานของการสร้างสันติภาพทียั้งยืน

 

RYS ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 ในฐานะหน่วยงานอาสาสมัครสันติภาพนานาชาติ โครงการค่าย RYS จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1986 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้จัดโครงการเพื่อสันติภาพและศาสนสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ มากกว่า 84 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1989 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันในประเทศไทยได้จัดโครงการค่าย RYS ทั้งค่ายนานาชาติ และค่ายภายในประเทศไปแล้วจำนวน 18 ครั้ง และมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของแกนนำ RYS จำนวนกว่า 20 ครั้ง ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา

 

วิสัยทัศน์ของ RYS


“เยาวชนจากนานาศาสนามาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสันติภาพ”

 

พันธกิจของ RYS


คือการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้น สร้างความกลมกลืนระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ โดยผ่านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และไปเหนือขอบเขตของศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และสีผิว

 

วัตถุประสงค์ของ RYS


  1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของศาสนาต่างๆ ได้สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันที่จะก่อให้ เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคีและสันติสุขในสังคมโลก
  2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของการเสียสละเพื่อผู้อื่น
  3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาต่างๆ
  4.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของแต่ละศาสนาเข้าใจถึงประเพณีและคุณธรรมของแต่ละศาสนาตามความเชื่อที่ถูกต้อง

วีโอแนะนำ "ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์"
vdo-rys

b1-1
b2-1
b3-1
b4-1
b5-1
b6-1
b7-1
b8-1
b9-1