Royal Chayalak
royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวาน237
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้368
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1443
mod_vvisit_counterเดือนนี้4734
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13592
mod_vvisit_counterทั้งหมด510927

ออนไลน์ 1

งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : ส่งเสริมคุณค่าของความรักและสถาบันครอบครัว

 

นครหาดใหญ่ 7 ตุลาคม 2555 – ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบและการก่อการร้ายที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2547 ในวันนี้ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของความรักของสามีภรรยาและสถาบันครอบครัวอันเป็นเสาหลักแห่งสันติภาพและความสุขของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก และเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมภาพลักษณ์แห่งสันติภาพและความร่วมมือกันระหว่างนานาศาสนาให้กับนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นคู่สมรส คู่รักทั้งชาวพุทธ และมุสลิมจำนวนมากกว่า 1,100 คู่ ณ หอประชุมศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Slide1
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide2
Slide20
Slide21
Slide22
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
01/22 
start stop bwd fwd

 

ซึ่งมีทั้งนักการเมืองภาคประชาชนระดับสูงสุดของเขตภาคใต้ตอนล่าง ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม นักสื่อสารมวลชน และรวมทั้งผู้เข้าร่วมจากนานาชาติจาก 21 ประเทศที่มาเข้าร่วมการประชุม International Leadership Conference on Peace เข้าร่วม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสถานีรีไซเคิลวงศ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ

การจัดงานในครั้งนี้ เริ่มต้นจากการที่ผู้บรรยายและอาสาสมัครของสหพันธ์ครอบครัวฯ จากทั่วประเทศได้ ลงพื้นที่และ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ใน 70 องค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัด สงขลา และ 45 ชุมชนในอำเภอหาดใหญ่เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีผู้ได้รับการอบรมจำนวนมากกว่า 8,000 คน ซึ่งผู้เข้าร่วม ทุกท่านมีความรู้สึกปีติและมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อ ส่งเสริมคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์และสถาบครอบครัวในชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น

กำหนดการเริ่มต้นโดยวีดิทัศน์แนะนำสหพันธ์ครอบครัวฯและงานรับพรมงคลสมรสฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของสาธุคุณ ดร.ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ ในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัวและการแต่งงานหลังจากนั้น นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ของสหพันธ์ครอบครัวฯ ให้การ บรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวอุดมคติและคุณค่าแห่งการแต่ง งาน” และนำกิจกรรม สานสายใยรักครอบครัว ซึ่งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ความสุข และความรัก ของ ครอบครัวและความเป็นสามีภรรยา

ศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ ราชบัณฑิตยสถาน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมคุณธรรม วุฒิสภา ให้การกล่าวต้อนรับ ซึ่ง ศ.กีรติ ได้เน้นย้ำของความรักใน 4 ห้วง คือ ความรักแห่งความเป็นลูก ความเป็นพี่น้อง ความเป็นสามีภรรยา และความเป็นพ่อแม่ ซึ่งชีวิตของบุคคลและครอบครัวจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อ ลูกมีความ กตัญญูต่อพ่อแม่ เยาวชนมีความเสียสละแบ่งปันและรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงาน สามีภรรยาทุ่มเทหัวใจให้กัน และรักเดียวใจเดียว และพ่อแม่ทุ่มเทความรักให้กับลูกและอบรมลูกให้เป็นคนดี มีรักบริสุทธิ์ เป็นดังนี้ ปัญหาสังคมทั้งหมด ก็จะลดหายไป สังคมก็จะเข้มแข็ง

ลำดับต่อไป เป็นการสวดอธิษฐานนานาศาสนาขอพรเพื่อความรักและสันติสุขภายในครอบครัวจากทั้งผู้นำศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ คาทอลิก พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ และเทียนตี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความกรุณาจากผู้นำระดับสูงจากศาสนา พุทธ และอิสลาม คือ ศาสนาพุทธ พระธรรมวงษ์ศาจารย์ เจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ ซึ่งกำกับดูแลกิจการสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้นำศาสนาอิสลามได้รับความกรุณาจาก ฮัจญี อัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมกลางอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ เป็นต้น

ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวเปิดโดย นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งนายอุทิศให้การพูดเน้น ย้ำว่ามันคือครอบครัวที่ทำให้เราที่มีพื้นภูมิวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถมาร่วมกันได้อย่างมีสันติภาพ เพื่อสร้างความเป็น ครอบครัวเดียวกัน เราต้องดำเนินชีวิตอยู่เพื่อส่วนรวม และการสร้างสังคมแห่งสันติสุข เราต้องมีหัวใจที่ขยายกว้างไปกว่า ครอบครัวของเรา

ดร. จอง ซิก ยง เป็นประธานผู้ประกอบกิจกรรมรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาในวันนี้ ซึ่งท่านทำหน้าที่ในฐานะผู้แทน สาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน ผู้ริเริ่มงานฉลองรับพรมงคลสมรสฯ และเป็นผู้ก่อตั้งสหพันธ์ครอบครัวฯ ท่านเป็นผู้กล่าวนำให้ทุก คนให้คำมั่นสัญญาแห่งพร 4 ข้อ ที่มีถ้อยคำที่เน้นเรื่องการรักเดียวใจเดียวและทุ่มเทความรักให้กันและกันระหว่าง สามี ภรรยาชั่วนิจนิรันดร์ การมีชีวิตแห่งการเสียสละเพื่อส่วนรวม และการทุ่มเทความรักให้ลูกและสอนให้ลูกเป็นคนดีและรักษา ความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน หลังจากนั้น เป็นการอธิษฐานอำนวยพร การแลกเปลี่ยนแหวนและสวมแหวนให้กับ คู่สมรส

ตามด้วยบทเพลงแสดงความยินดี โดย นส. วีรนุช ศิริมุสิกะ และบรรเลงเดี่ยวเปียโน โดย นายพลกฤต เลี่ยนกัตวา ในบท เพลง “Because You Love Me” หลังจากนั้น เป็นช่วงเวลาของการกล่าวแสดงความยินดี เริ่มต้นโดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธาน มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และประธานรักษาการสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและ สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ตาม ด้วยการกล่าวแสดงความยินดีของ นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง มหาดไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา นายถาวร ได้กล่าวเน้นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และเห็น ด้วยกับทัศนะที่ว่า “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ที่ทุกครอบครัวควรจะทบทวนและคิดถึง ทัศนะนี้และนำ ไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์ และผู้กล่าวท่านสุดท้ายคือ นายบุญช่วย จังศิริวัฒนาธรรมรงค์ ประธานคณะที่ ปรึกษา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายบุญช่วยได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลัง ใจกับการทำงานเพื่อเสริมสร้างสถาบัน ครอบครับและเน้นย้ำว่าเราจะต้องมีความรักที่บริสุทธิ์จริงใจกันระหว่างสามีและ ภรรยา

ต่อจากนั้น ดร.โธมัส วอลช์ ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลนานาชาติ ดร.จอง ซิก ยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล เอเชีย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และนายแพทย์ เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การมอบเกียรติบัตรทูตสันติภาพแก่ทูตสันติภาพใหม่ 7 ท่าน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้เป็น แบบอย่างของการทำคุณงามความดีเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม และเพื่อขยายเครือข่ายของคนทำดีให้กว้างออกไป ซึ่งการจัด งานในวันนี้ นายกมล ธนะนพวรรณ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดกำหนดการหลัก

การจัดงานฉลองรับพรมงคลสมรสฯ ในวันนี้ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความชื่น ชมยินดี และ สันติภาพระหว่างสามีภรรยาและในระหว่างประชาชนในนครหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา คู่ที่ได้รับพรวันนี้หลายคู่กล่าวถึง ประสบการณ์แห่งความประทับใจลึกซึ้งที่ไม่เคยลืมที่พวกเขาได้ฟื้นฟูความรัก ระหว่างกันและได้รับพรจากบรรดาผู้นำนานา ศาสนาและรวมทั้งท่านสาธุคุณ ดร.ซัน เมียง มูน ด้วย และการเข้าร่วมงานและกล่าวสนับสนุนของผู้นำภาคประชาชนระดับ สูงสุดของภาคใต้ตอนล่าง เช่น นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและสมาชิก สภาผู้แทน ราษฎร จังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกสภาสตรีเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา นายกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาจำนวนมากได้กลายเป็นเหตุการณ์ ประวัติ ศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการของขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริม คุณค่าของสถาบันครอบครัวและการแต่งงานและ การดำเนิน งานเพื่อส่งเสริมสันติภาพในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไป สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพ มีความ พร้อมและยินดีที่ร่วมทำงานกับทุกท่านและทุกองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัว และเพื่อสร้างสันติภาพและ สันติสุขให้กับชาชน สังคม ประเทศชาติและโลกให้มากยิ่งขึ้นต่อๆไป