Royal Chayalak
royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1149
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1997
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7064
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3648
mod_vvisit_counterเดือนนี้13479
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9262
mod_vvisit_counterทั้งหมด593755

ออนไลน์ 12

AFP-Banner-Mar 
Slide1Slide2Slide3


ทูตสันติภาพ คือ ผู้ที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยไม่คำนึง
ถึงเผ่าพันธ์เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสหพันธ์สันติภาพสากลใน
การส่งเสริมสันติภาพของ  โลกช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค และขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ สร้างความสามัคคี
ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา และประเทศชาติ และมุ่งมั่นในวัฒนธรรมแห่ง
สันติภาพ

 

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi


กิจกรรมของทูตสันติภาพ


Open-Forum-for-Peace9-S

โครงการเวทีสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 9
ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 สิงหาคม 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi

AFP11 25-06-2014_S

โครงการทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 11
ณ โรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
วันที่ 25 มิถุนายน 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi

AFP19-05-2014

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนา
เรื่อง “การค้นหามิติใหม่ การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า”
ณ ห้องออดิทอเรียม (101) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi

afp19-02-2014

สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 8 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
afp06-02-2014 สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศษสนาสหประชาชาติ ปีที่ 3
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi

afp24-01-2014

การใช้โปรแกรมไลน์ (Line)
ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกอำนวยการ กสทช. กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
UPF29-11-2013 s ทูตสันติภาพสัญจรครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
20-11-2013 s ทูตสันติภาพเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ
โครงการใส่สีสานใจ ใฝ้สันติ ครั้งที่ 9 โดย สมาคมสหพันธ์สตรีฯ
ณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
UPF15-11-2013 s มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)ได้จัดอบรมสัมมนา
ผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
13sep2013 S ทูตสันติภาพร่วมการประชุมผู้นำสตรีนานาชาติ เนื่องในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 20 ปี และก่อตั้ง “เครือข่ายสตรีเพื่อสันติภาพโลก”
(Global Women’s Peace Network: GWPN) ในประเทศไทย
วันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
4-6sep2013 S ทูตสันติภาพร่วมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 1
ในหัวข้อ “สันติภาพ การพัฒนา และผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างสังคมที่มีสันติสุข”
วันที่ 4–6 กันยายน 2556 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
AFP19-07-2013-3 เวทีสนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 7
ในหัวขัอ “แบ่งปันประสบการณ์ : การเป็นทูต ภาค 2”
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
9-07-2013 1 คณะแกนนำสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม
“ทูตสันติภาพสัญจร” ครั้งที่ 9
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
IMG 1780   คณะทูตสันติภาพร่วมงานรำลึกท่านสาธุคุณ
ดร.ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากลนานาชาติ
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
p6   สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 6 
ในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์ : การเป็นทูต”
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
p5   ทูตสันติภาพสัญจร :สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace)
ครั้งที่ 5 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
p4   ทูตสันติภาพสัญจร :สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace)
ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และโรงเรียน
ธรรมวาที จังหวัดชลบุรี

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
DSC 7536a  

สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน”


 

 


 

 

ความเป็นมาของทูตสันติภาพ
คณะกรรมการทูตสันติภาพ
กิจกรรมของทูตสันติภาพ
การประชุมสัมมนาทูตสันติภาพ
ทูตสันติภาพ
บทความ

 img bluepointline_navi

 

กิจกรรมส่วนหนึ่งของทูตสันติภาพ
สัมมนาทูตสันติภาพ
สนทนาสันติภาพ
ทูตสันติภาพสัญจร
การประชุมคณะกรรมการทูตสันติภาพ
กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์

 

 img bluepointline_navi


สื่อสิ่งพิมพ์
แบบแนะนำเสนอทูตสันติภาพ

V15

AFPBrochure1

วารสารสันติภาพ

แผ่นพับทูตสันติภาพ

 

img bluepointline_navi
ความหมายของสันติภาพ
                                            สำนักเลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)                                                 
เลขที่ 4 อาคาร UCF ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02 718 7766 ต่อ 230 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it